Umre’nin Faydaları Nedir ?

Alparslan

Member
Katılım
25 Mar 2021
Mesajlar
163
Umre’nin Faydaları

Her yıl milyonlarca Müslüman kutsal topraklara gidebilmek için can atar. Kimileri sağlık problemleri, kimileri de maddi yetersizlikten dolayı gidemeseler de tüm Dünya Müslümanları’nın kalbi hep Medine ve Mekke’dedir.
Umre kelime anlamı olarak ziyaret etmek anlamındadır. Birçok ayette ve Hadis-i Şerifte geçtiği üzere umre yapmanın faziletleri hakında kaynaklar bulunmaktadır.
Umre aynı zamanda Allah’ın kuluna vermiş olduğu malı, yine Allah yolunda harcamasıyla bir nevi şükür eda etmiş oluruz. İnsanın dili, ırkı, cinsiyeti, yaşı ne olursa olsun herkes tek amaç uğruna o kutsal beldelerde toplanır. İbadetlerini ve şükürlerini usuluna göre yaparlar.
Umre’nin Faydaları
Umre görevimizi yerine getirmek için kutsal topraklara gelen Müslümanlar bu ziyaret sayesinde birçok fayda elde ederler. Tüm Müslümanlar manevi anlamda kendilerini geliştirirler ve zihinlerinde yeni bir sayfa açarlar.
Herkes kabe etrafında ihramlı bir şekilde bir nevi ahiret gününün provasını yapar. Zengini de fakiri de aynı kıyafet ile umre ibadetini yerine getirerek herkesin eşit şartlarda olduğunu üstünlüğün de ancak takva ile olduğunu hatırlar.
Umre ibadeti sayesinde Allah’a olan şükrümüzü yerine getirir, günahlarımızın affolması için Allah’tan bol bol dua ederiz.
Umre ibadetimizi tamamen Allah rızası için yerine getiririz. Allah’ın rızasından başka hiçbir beklentimiz olmaz.
Maddeler halinde kısaca belirtirsek;
  • Tüm Müslümanlar umre ibadeti için bir araya gelir. Müslümanlar’ın birlik ve beraberlik duygusu gelişir. Yardımseverlik, kardeşlik duygumuz pekişir.
  • Hep birlikte Kabe’yi tavaf ederek, herkesin tek olan rabbe inandığımızı gösteririz. Memleketlerimiz, dillerimiz farklı olsa da İslamiyet’in bizi tek çatı altında topladığını tüm dünyaya göstermiş oluruz.
  • Umre, günahlarımızın affına sebep olur. Dünya’nın tüm şehvi duygularından arınarak inancımızı tazelememize yardımcı olur.
  • Umre ibadeti sayesinde dünya işlerinin geçici ve beyhude bir şey olduğunu idrakine varırız.
  • Bu kutsal yolculukta Allah’ın bizlere vermiş olduğu rızkı, yine Allah yolunda harcayarak şükrümüzü eda ederiz.
  • Allah’ın bizlere vermiş olduğu vücut sağlığının şükrünü yerine getirmiş oluruz.
Hadislerle Umre’nin Faydaları ve Faziletleri
Hz. Ömer [r.a.]’den rivayet edildiğine göre, Hz. Peygamber (sav) Efendimiz şöyle buyurdu:
Hac ve umreyi peş peşe yapınız. Bu ikisi, körüğün; demir, altın ve gümüşün pasını yok ettigi gibi, fakirliği ve günahları yok eder. Mebrur haccın sevabı ancak cennettir. Güneş, gününü ihramlı ve telbiye ile geçiren mü’min kişinin günahlarıyla batar ve böylece o kişi günahsız kalır.” (Tirmizî, “Hac”, 2; Nesâî, “Hac”, 6; İbn Mâce, “Menâsik”, 3)
Enes b. Mâlik (r.a)’ten rivayete göre şöyle demiştir:
“Nebî (s.a.s) dört defa umre yapmıştır. Veda haccı ile birlikte olan dışında diğerleri Zi’lka’de ayında yapılmıştır. Bunlar: Hudeybiye umresi, ertesi yıl yapılan umre, Huneyn ganimetlerinin bölüştürüldüğü zaman Cirâne’den yapılan umre ve Veda haccı sırasında yapılan umre” (Buhârî, Meğâzî, 35; Müslim, Hac, 217, 220; Ebû Dâvud Menâsik, 79; Ahmed b. Hanbel, I, 246, 321, II, 39, III, 134).
“Ramazan ayında yapılan umre bir Hacca dektir” buyurmuşlardır.
“Telbiye getiren kişiye müjde ve-rilir Tekbir getiren kişiye de müjde verilir.” Ashab-ıKiram’a sordular: “Ya Resulallah bu müjde Cennet midir?” Resulullah “Evet.” dedi. (Taberanî)
Ebû Hüreyre (r.a.) ‘den rivayet edildiğine göre Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurdu:
“Hac ve Umre yapanlar Allah’ın misafirleridir. O’ndan birşey isterlerse, onlara cevap verir. Af isterlerse, onları affeder. “ (İbn Mâce, “Menâsik”, 5).
Ebu Hureyre’nin (r.a.) rivayet ettiğine göre, Hz. Peygamber (sav) Efendimiz şöyle buyurdu:
“Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan (küçük) günahlar için kefarettir. Kabul olan bir hac ise, onun Cennetten başka bir karşılığı yoktur” buyurmuştur. (Buhârî, “Umre”, 1; Müslim, “Hac”, 437. Ayrıca bk. Tirmizî, “Hac”, 88; Nesâî, “Menâsik”, 3, 5, 77; İbni Mâce, “Menâsik”, 3.)


Ayetlerle Umre’nin Faziletleri
“Orada (Mekke’de) Allah’ın (c.c) varlığını ve kudretini bildiren Beytullah’ın İbrahim tarafından bina edildiğini gösteren İbrahim’in makamı gibi deliller vardır. Kim oraya girerse güvenliğe ve huzura kavuşur. Ona bir yol bulabilenlerin (imkânı olanların) Beytullah’ı Hac ve ziyaret etmeleri, Allah tarafından üzerlerine farz kılınmıştır. Kim Haccı inkâr ederek küfre girerse, şüphesiz ki Allah âlemlerden ganidir.” (Âl-i İmran 97)
“Şüphesiz ki Safa ile Merve, Allah’ın kullarına ibadet yeri olarak bildirdiği mekânlardandır. Hac veya Umre maksadıyle Kâbe’ye gelenlerin, bu iki mekân arasında ibadet maksadıyla sa’y yapmalarında bolca sevap vardır. Çünkü Allah, yalnızca kendisi için ve takva ile yapılan amellerin karşılığını veren ve her şeyi bilendir.” (Bakara 158)
“Haccı da Umreyi de vecibelerini tamamıyle yerine getirerek Allah için yapınız” (Bakara 196)