Portföy idare şirketlerinin yönettiği para 400 milyar TL’yi geçti

Severus

New member
Katılım
30 May 2021
Mesajlar
607
TSPB bilgilerine bakılırsa, portföy idare şirketleri tarafınca yönetilen portföy, bu yılın birinci çeyreğinde geçen yılın tıpkı devrine göre yüzde 36 artarak 401.3 milyar liraya ulaştı. 2021 yılının birinci çeyreği prestijiyle bakıldığında ise bölüm tarafınca yönetilen portföydeki büyüme yüzde 10 oranında gerçekleşti. Portföy idare şirketlerince yönetilen 401.3 milyar TL toplam portföy büyüklüğünün 354.1 milyar lirası kolektif, 47.2 milyar lirası ise gerçek ve hükmî bireylerin ferdî portföylerinden oluşuyor.

Yatırım fonları bir yılda yüzde 38 büyüdü


2021’in birinci çeyreği prestijiyle portföy idaresi bölümünde 42 şirket yatırım fonu yönetiyor. Bu yılın birinci çeyreğinde bu portföy idare şirketleri tarafınca kurulan 79 yeni fonla bir arada bölümdeki; menkul değer, gayrimenkul, teşebbüs sermayesi, borsa ve hür fonlardan oluşan yatırım fonu sayısı 742’ye çıktı. TSPB’nin portföy idare şirketlerinden derlediği kesim bilgilerine göre, bu yılın birinci çeyreğinde yatırım fonları, 2020 yılı sonuna kıyasla yüzde 20 artışla 183.5 milyar liraya ulaştı. Geçen yıl mart sonunda 132.2 milyar lira olan yatırım fonlarındaki yıllık büyüme yüzde 38 olarak gerçekleşti.

Faizlerin artma eğilimine girdiği yılın birinci çeyreğinde menkul değer yatırım fonlarındaki büyümenin değerli ölçüde para piyasası fonlarından gerçekleştiği görüldü. Bunun yanında yüklü olarak yabancı para ünitesi cinsinden yatırımları içeren hür yatırım fonları da artışta tesirli oldu. Merkezi Kayıt Kuruluşu datalarına nazaran, yatırım fonu yatırımcı sayısı ise 2020 yılı sonuna kıyasla 51 bin 620 artarak bu yılın birinci çeyreğinde 3.1 milyonu aştı. Yatırım fonu portföy büyüklüğünün yüzde 77’sini ferdi yatırımcılar oluşturuyor.

Son bir yılda klasikler yanında alternatif yatırım fonlarının da yatırımcılar nezdinde ilgi gördüğü anlaşılıyor. Dünyada çok yaygın olarak kullanılan borsa yatırım fonlarının sayısı son bir yılda 9 artarken büyüklüğü yaklaşık dokuz katına, sayısı 54’e yükselen teşebbüs sermayesi yatırım fonu toplam portföy büyüklüğü de 6 milyar liraya yükselerek 2020 sonuna göre iki katına çıktı.

Emeklilik yatırım fonları yüzde 30 büyüdü


Menkul değer yatırım fonlarına göre daha istikrarlı bir büyüme trendine sahip emeklilik yatırım fonlarındaki artış sürüyor. TSPB’nin portföy idare şirketlerinden derlediği dal bilgilerine göre, emeklilik yatırım fonlarında bu yılın birinci çeyreğinde 273 milyon liralık düşüş yaşandı. Birinci çeyrekte yaşanan düşüşe karşın 2020 yılı mart sonu prestijiyle 131 milyar lira olan emeklilik yatırım fonları büyüklüğü, bir yılda yüzde 30 artarak 2021 yılı mart sonu prestijiyle 171 milyar liraya çıktı.

Gerek yılın birinci çeyreğinde gerekse yıllık bazda portföy idare şirketleri tarafınca yönetilen kişi ve kurumlara özel portföylerde de kıymetli bir büyüme gerçekleşti. TSPB bilgilerine bakılırsa, 2020 yılı sonunda 41 milyar lira olan kişisel portföy büyüklüğü yüzde 15 oranında artarak 47.2 milyar liraya çıktı. Bilgiler, geçen yıl mart ayında 30.9 milyar TL olan kişi ve kurumlara ilişkin ve portföy idare şirketlerince yönetilen kişisel portföylerin yıllık bazda yüzde 53 oranında büyüdüğünü ortaya koydu.

Gelirlere paralel çalışan sayısı da artıyor


TSPB datalarına nazaran, Türkiye’de mart sonu prestijiyle 49 portföy idare şirketi faaliyette bulunuyor. Bunlardan 5’i fon yönetmediği için portföy idaresinde bulunan kurum sayısı 44. TSPB datalarına nazaran, kesimde yaşanan gelişmelere paralel olarak birinci defa 2020 yılı sonunda 800’ü aşan çalışan sayısı, bu yılın birinci çeyreğinde 813 bireye çıktı.

Bilhassa yatırım fonu portföy büyüklüğündeki artış ve artan getirilere paralel olarak portföy idare şirketlerinin faaliyetlerinden elde ettikleri gelir, 2019’dan başlayarak değerli ölçüde arttı. TSPB datalarına bakılırsa, artan portföy büyüklüğü ile birlikte satış gelirleri değerli oranda artarken, sarfiyatların birebir süratte büyümemesinin tesiriyle bu yılın birinci çeyreğinde portföy idare şirketleri 270.5 milyon lira net kâr elde etti.