Piyasadan haberler

Manolya

New member
Katılım
30 May 2021
Mesajlar
1,099
ALKIM… Potasyum Sülfat Yatırımı ile ilgili olarak; Tüm tesisin montajının tamamlanarak 2021 yılının haziran ayında devreye alınarak, temmuz ayında deneme çalışmalarının başlaması öngörülmüştü. Küresel Covid – 19 Pandemisi kararı yurt haricinden beklenen birtakım ekipmanların teslimatında son anda ortaya çıkan gecikmeler yaşandığı için, doğal olarak montajların tamamlanması, devreye alma ve deneme çalışmalarının başlaması yaklaşık 45 gün gecikmektedir. Bu şartlar altında Eylül ayının ikinci yarısında Potasyum Sülfat Tesisinin devreye alınması hedeflenmektedir.

BOBET… Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Mika Makyol-İçtaş-Kalyon-Astur İsmi Paydaşlığı içinde KirazlıHalkalı Metrosu İnşaat ve Elektromekanik İşleri, Yeraltı Transfer Merkezi( Otopark) ve Depo Alan Projesi kapsamında Beton Üretim ,Tedarik ve Nakliye İşlerini içeren kontrat imzalanmıştır. Projenin toplam 9,7 km uzunluğunda olacağı , 9 istasyon ve 1 depo alanını kapsayacağı bilinmektedir. Projenin birinci etabı kapsamında iddiası 330.000 metreküp üzerinden mukavele yapılmış olup metreküp ölçüsü işin durumuna göre değişkenlik gösterebilmektedir. Projenin çabucak sonrasındaki etaplarına yönelik süreç ve gelişmeler olduğu takdirde bilgilendirme yapılacaktır.

EMKEL… Şirket tarafınca Sermaye Piyasası Şurası’nın Seri:II, 14.1. No.lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya Ait Temeller Tebliği” uyarınca hazırlanan ve Karar Bağımsız Kontrol A.Ş. tarafınca denetlenen 01.01.2020-31.12.2020 hesap devrine ilişkin Konsolide Finansal tablolarda devir ziyanı oluşmuş olup SPK ‘nın kar dağıtımına ait düzenlemeleri dahilinde 2020 hesap periyoduna ait olarak rastgele bir kar dağıtımı yapılmayacağı konusunda hisse sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu konunun Genel Kurul’un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

FORMT… Sermaye Piyasası Şurası tarafınca 09.07.2021 tarih ve E-29833736-110.04.04-8521 sayısı ile uygun görüş, T.C. Ticaret Bakanlığı’nın 29.07.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00065888258 sayılı yazısı ile müsaade verilen, Şirket Temel Mukavelesi’nin “Sermaye” başlıklı 6’ncı unsurunun tadili 29.07.2021 tarihinde gerçekleştirilen 2020 yılı olağan genel heyet 2. Toplantısında onaylanmış olup, tescil sürecine ait olarak ayrıyeten bilgilendirme yapılacaktır.

FORMT… Şirketin 29 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilen 2020 yılı Olağan Genel Heyet 2.Toplantısında 2020 faaliyet yılına ait olarak İdare Heyeti’nin kar hissesi dağıtımı yapılmaması konusundaki teklifi Genel Heyet tarafınca kabul edilmiştir.

GSRAY… 25.01.1998 doğum tarihindeki Profesyonel Futbolcu Berkan İsmail Kutlu ve kulübü Alanya Spor Kulübü Derneği ile oyuncunun transferi konusunda 2021-2022 döneminden başlamak üzere 5 yıllık mutabakata varılmıştır.

ITTFH, ADESE… İdare Konseyinin 29.07.2021 tarihindeki (Bugün) toplantısında; Tamamı ödenmiş 30.000.000- TL sermayesine, nominal 24.005.980- TL karşılığı %80,02 oranında iştirak edilen direkt bağlı paydaşlık İmaş Makina San. A.Ş. sermayesinde sahip olunan, beheri 1,0-TL olan, tamamı nama yazılı 2.200.000 adet hissenin Bizim Menkul Pahalar A.Ş. tarafınca Sermaye Piyasası Konseyi düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan 15.02.2021 tarihindeki değerleme raporunda belirlenen 485.625.218-TL toplam piyasa bedeli üzerinden hesaplanan 35.612.516-TL bedel karşılığı bağlı paydaşlık Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş.’ ye satılmasına karar verilmiş olup; satış bedeli Adese’ye olan cari hesap borcundan mahsup edilecektir.

KONTR… Şirket, Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü tarafınca 29.07.2021 tarihinde düzenlenen, Mukavele kodu:TR22/19/SAGE/0003 olan “‘Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi Elektrik Üstyapı Modernizasyonu ve SCADA Programının Konseyimi ile Otomasyonun Sağlanması”” İhalesine katılmış olup 4.467.000 TL+KDV meblağında ekonomik açıdan en avantajlı teklifi sunarak 1. Sırada yer almıştır. İhale kararınun mutlaklaşması için, Kamu İhale Kanunu kararları çerçevesinde, alıcı kurumdan mukavele imzalanmasına ait davet mektubunun gelmesi beklenecektir, daha sonrasında mukavele süreci ile ilgili olumlu ya da olumsuz gerekli açıklamalar yatırımcılar ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.

MEGAP… Firma hakim ortağı ve İdare Heyeti Lideri Eda Özhan’ın firmaya iletmiş olduğu iletisidir: Sermaye Piyasası Heyeti’nin 02.07.2021 tarihindeki yazısı ile müsaadesi alınarak yapılan 5.700.000 TL nominal kıymetli pay satışının son etabı bugün tarafımca gerçekleştirilmiştir. Pay satışından elde edilen fonun, Şirketin yatırım faaliyetleri ve işletme sermayesi harcamalarında kullanılmak üzere firma hesaplarına transferi gerçekleştirilmektedir.

PEKGY… Almanya’da şurası iştirak Peker GYO Küresel GMBH, Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya Bölgesi’ndeki Solingen kentinde yer alan 2.690 m2 büyüklüğündeki arsa alanına sahip olan ve ekspertiz bedeli 2.530.000 Euro olan taşınmazın 2.400.000 Euro bedelle satın alınmasına ait satıcı ANG-Investment GMBH ile kontrat imzalamıştır.

QUAGR… Amerika Birleşik Devlerinin en büyük seramik karo üreticisi ve dağıtıcılarından biri olan Dal-Tile Distribution, Inc. (“Dal-Tile”) firması ile Şirket içinde 27 Temmuz 2021 tarihi itibariyle uzun periyodik tedarik muahedesi imzalanmıştır. Muahede kapsamında birinci etapta ABD’ye yıllık 5.000.000 USD’lik teknik granit ihracatı yapılması planlanmaktadır. Kontrat kapsamında şirketin ihracatı başlamış olup, kapasite artırıcı yatırımların tamamlanması ile birlikte 2021 yılının son çeyreğinden başlayarak 2022 yılı boyunca sevkiyatlar hızlanarak devam edecektir. Şirketin, mevcut 2 hatta 11 milyon m² olan üretim kapasitesine toplam 22,5 milyon m² kapasiteli 3 yeni üretim çizgisi ekleyerek 33,5 milyon m²’ye yükseltilmesine dönük yatırımları devam etmekte olup, 2 sınırın Eylül 2021’de, son çizginin ise Ocak 2022’de devreye alınması planlanmaktadır. Yeni yatırımların faaliyete geçmesi ile bir arada, ABD’nin ana pazarlardan biri haline getirilmesi hedeflenmektedir. Bu doğrultuda, ABD’ye eser satış ve pazarlaması için grup kurulmuş ve 5.000 m² büyüklüğünde depo yatırımı tamamlanmıştır. Yeni kapasitenin faaliyete geçmesi ile bir arada birinci basamakta yıllık yaklaşık 2,0 milyon m²’lik satışın ABD’ye yapılması planlanmaktadır. Bu kapsamda ABD’de bulunan öbür büyük üretici ve dağıtıcılar ile görüşmeler devam etmektedir.

SANFM… Müşterilerin artan taleplerine orantılı olarak Şirketin piyasa hissesi, üretim hacmi ve ihracatını arttırmak hedefiyle yeni bir fabrika kurulmasına karar verilmiştir. Bu sebeple lojistik avantajları niçiniyle Sakarya (Hendek) 2.Organize Sanayi Bölgesinde 40.000 m2 arsa alımı için müracaat yapılmış olup, 1.400.000,00 TL ön ödeme yapılmıştır. Organize Sanayi Bölgesinin onay vermesi halinde yatırım projesinin bilgileri kamuoyu ile paylaşılacaktır.

SAYAS… Şirket rüzgar gücü sanayisi dalında pazarlama ve yatırım çalışmalarını kesintisiz olarak sürdürmekte olup bu çerçevede Şirket, GRI Renewable Industries tarafınca onaylı tedarikçi olarak kabul edilmiş bulunmaktadır. Kurumsal internet sitesinde yer alan bilgilere bakılırsa GRI Renewable Industries ABD, Arjantin, Brezilya, Çin, Güney Afrika, Hindistan, İspanya ve Türkiye’de toplam 16 fabrikası ile RES kule, flanş ve kaplamaları imalatı alanlarında faaliyet göstermektedir. Şirketin onaylı tedarikçi seçilmesiyle birlikte birinci etapta GRI Renewable Industries’in Türkiye’de yerleşik iştiraki Gesbey Güç Türbini Kule Üretim Sanayi Ticaret A.Ş.’den yaklaşık 60.000 EUR fiyatında bir deneme siparişi de alınmıştır. Bahisle ilgili içsel bilginin açıklanması İdare Konseyinin 7/6/2021 tarih ve 2021/44 sayılı sonucu ile ertelenmiştir.

SUMAS… Şirketin 29.07.2021 tarihinde yapılan Genel Konsey toplantısında İdare Şurasının 2020 yılı karının dağıtılması önerisi ortakların bilgisine sunulmuştur. Kar dağıtımına ait verilen yazılı önergede sermayenin brüt %35 ‘i yerine %45’i oranında kar dağıtılması teklif edilmiştir. Teklif oya sunulmuş ve 01.01.2020 – 31.12.2020 devrinde oluşan 10.759.865,20 TL net dağıtılabilir kardan, 6.224.400,00 TL sermayeyi temsil eden hisse sahiplerine nakit olarak sermayenin brüt % 45’i oranında olmak üzere 2.800.980,00 TL kar hissesi dağıtılmasına ve kar dağıtımının 25 Ağustos 2021 tarihini geçmemek kaydıyla ödeme tarihinin İdare Şurası tarafınca tespit edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

SUMAS… Şirketin 29.07.2021 tarihinde yapılan Genel Heyet toplantısında İdare Heyetinin 2020 yılı karının dağıtılması önerisi ortakların bilgisine sunulmuştur. Kar dağıtımına ait verilen yazılı önergede sermayenin brüt %35 ‘i yerine %45’i oranında kar dağıtılması teklif edilmiştir. Teklif oya sunulmuş ve 01.01.2020 – 31.12.2020 devrinde oluşan 10.759.865,20 TL net dağıtılabilir kardan, 6.224.400,00 TL sermayeyi temsil eden hisse sahiplerine nakit olarak sermayenin brüt % 45’i oranında olmak üzere 2.800.980,00 TL kar hissesi dağıtılmasına ve kar dağıtımının 25 Ağustos 2021 tarihini geçmemek kaydıyla ödeme tarihinin İdare Şurası tarafınca tespit edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

TSPOR… Özgür statüde yer alan profesyonel futbolcu Dorukhan Toköz ile opsiyon hakkı kulübe ilişkin olmak üzere 3+1 yıllık mutabakat sağlanmıştır. Mutabakata bakılırsa oyuncuya; 2021/22 futbol dönemi için 9.000.000.-TL garanti fiyat ödenecektir. daha sonraki dönemlerde bundan evvelki dönem aldığı fiyata (Tüfe+Üfe/2) oranında artış uygulanarak ödeme yapılacaktır. Ayrıyeten, futbolcuya, her bir dönem için 7.000.000.-TL imza fiyatı ödenecektir. Opsiyon hakkının Kulüp tarafınca kullanılması halinde; 2024/25 futbol dönemi için 10.000.000.-TL garanti fiyat ve 10.000.000.-TL imza fiyatı ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan kontratın devam etmesi kuralına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık fiyatın %7,5’i ödenecektir.

VAKKO… Son senelerda tüketici eğilimlerinin ve ötürüsıyla tercihlerinin değişmesi kararı olarak gömlek üretiminin farklı üretim modelleri ile karşılanması kelam konusu olmuştur. Bu farklılaşma kararı mevcut gömlek bandındaki gömlek üretim adetlerinin azalması ve maliyetlerin artması niçinleri ile tesisde gömlek üretiminin devam etmesi ekonomik açıdan verimli olmaktan çıkmış ve sürdürülemez hale gelmiştir. Pazarlardaki rekabet gücü ve verimliliği artırmak maksadıyla üretim tesisindeki gömlek üretim faaliyetlerinin 31/08/2021 tarihi prestijiyle sonlandırılmasına ve çalışanlar ile ilgili gerekli süreçlerin yürütülmesi için İnsan Kaynakları Küme Lideri’nin yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı