Piyasadan haberler

Manolya

New member
Katılım
30 May 2021
Mesajlar
521
ACSEL… Şirketin 17.06.2021 tarihindeki (bugün) idare şurası toplantısında, Şirket kar dağıtım siyaseti kapsamında, sunulan kar dağıtım tablosuna uygun biçimde, şirket çıkarılmış sermayenin %9,00’i oranında toplam 964.953 TL (brüt) nakit kar hissesi dağıtılması konusunun genel heyet onayına sunulmasına karar verilmiştir.

ANELE… Şirket tarafınca Türkiye’nin Arabası Teşebbüs Kümesi (TOGG) Gemlik Yerleşke Projesi Su Sürece Tesisi, Arıtma Tesisi, Giriş Merkezi ve 3 adet Nizamiye Binası elektrik işlerinin yapılmasına yönelik 11.500.000 Türk Lirası fiyatındaki teklif proje patronu Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş. tarafınca uygun bulunmuş olup, mukavele görüşmelerine başlanacağı şirkete bildirilmiştir. Projenin 2022 yılının birinci çeyreğinde tamamlanması planlanmaktadır.

ANHYT… Şirketin 01.01.2021-31.05.2021 devrine ilişkin brüt prim üretimi, hayat kolu 606.917.961,92.-TL, hayat dışı 909.643,92.-TL olmak üzere toplam 607.827.605,84.-TL olarak gerçekleşmiştir.

BERA… İdare Konseyinin 10.03.2021 tarihindeki toplantısında; Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.), Sermaye Piyasası Şurası (SPK) Düzenlemeleri/Kararları, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Vergi Tarz Kanunu (VUK) ve öbür ilgili yasal mevzuat kararları ile Şirket Temel Mukavelesi’nin ilgili kararları ve kamuya açıklanmış olunan “Kâr Dağıtım Politikası” dikkate alınarak; – TTK ve VUK kararlarına nazaran düzenlenmiş Konsolide olmayan yasal kayıtlara bakılırsa 01.01.2020-31.12.2020 hesap periyodunda 27.776.125,05 -TL meblağında ” Periyot Zararı” oluştuğu, – Sermaye Piyasası Konseyi’nin II 14-1 “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya Ait Temeller Tebliği” kararları uyarınca Kamu Nezareti, Muhasebe ve Kontrol Standartları Kurumu tarafınca yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) çerçevesinde ve SPK tarafınca belirlenen formatlar ile uyumlu hazırlanmış, Bağımsız Kontrolden geçmiş, 01.01.2020-31.12.2020 hesap periyoduna ilişkin Konsolide Finansal Tablolara nazaran; Temel Faaliyet Karı , Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler / Masraflar , Sürdürülen Faaliyetler “Ertelenmiş Vergi Geliri” ve “Dönem Vergi Gideri” ile bir arada dikkate alındığında Ana Paydaşlık Hissesinin 352.292.988-TL olduğu, görülmektedir. Bilindiği üzere Holdingin gelir ve ötürüsıyla karının kaynağı iştirak ve bağlı iştiraklerinden elde ettiği kar hisselerinden oluşmaktadır. Pandemi önlemleri niçiniyle 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun süreksiz 13 unsurunda yapılan düzenlemede, 2020 yılında yapılacak 2019 yılı kar dağıtımlarının % 25’i geçemeyeceği, evvelki periyotlara ait kar ve yedeklerin dağıtıma mevzu edilemeyeceği karar altına alınmıştır. Bu düzenleme mucibince 2020 yılında iştirak ve bağlı iştiraklerinden kâfi seviyede kar hissesi alınamamış olup, bu durumun kararı olarak Holdingin konsolide olmayan mali tablolarında 27.776.125,05 -TL meblağında ” Devir Zararı” bulunması niçiniyle kar dağıtım sonucu alınması yasal olarak mümkün bulunmamaktadır.

DITAS… 16 Haziran 2021 tarihindeki “Bağlı iştirakin kapatılması” başlıklı özel durum açıklamsına istinaden, Şirket daha evvel konsolide olarak deklare ettiğı finansal raporlarını, 30 Haziran 2021 (dahil) tarihinden itibaren solo olarak açıklayacaktır.

DOAS… Distribütörlüğü sürdürülmekte olunan Seat marka araçların ve yedek modüllerin Türkiye’de dağıtım, satış ve pazarlanmasına ait Seat SA ile Şirket içinde akdedilmiş İthalatçılık Mukavelesi; Seat SA’nın yeni teknolojiler ve ileri dijitalleşme temelli başlatmış olduğu global değişim ve gelişim stratejisinin uzantısı olarak süresiz biçimde yenilenmiştir.

HUBVC… 15.06.2021 tarihindeki açıklama kapsamında bugün iştirak Workiom’a 80.000 ABD Doları ödeme yapılmıştır. “30.04.2021 tarihindeki KAP açıklamasında özetle; İştirak Workiom Teknoloji A.Ş.’ne (“Workiom”) 20.000 ABD Doları meblağında borç verildiği ve bu borç karşılığında, Workiom tarafınca yapılması planlanan emisyon primli sermaye artışına, Şirketin talebi halinde katılma hakkına sahip olacağı açıklanmış idi. Workiom ile yapılan 16.10.2020 tarihindeki Pay Edinim Hakları, Yatırım ve Hissedarlar Kontratı’nda yer alan 100.000 ABD Doları ek yatırım opsiyonunun kullanılmasına karar verilmiş olup, daha evvel Workiom’a verilen 20.000 ABD Dolarına ilaveten 80.000 ABD Doları daha sermaye avansı olarak ödenecek olup, işbu toplam 100.000 ABD Doları karşılığı olarak, Workiom’un yapılması planlanan genel şurasında yapılacak sermaye artışı ile Workiom’daki mevcut hisse %5’den %10’a çıkacaktır.

ORGE… Şirketin devam eden işleri içinde yer alan Dudullu-Bostancı Metro Projesi’nde, Scada kapsamındaki elektrik işlerine ait 461.000 Euro+KDV fiyatındaki teklifin kabul edildiği Patron Elmak Denetim Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. tarafınca Şirkete bildirilmiştir. Patron ile mukavele görüşmelerine başlanmıştır. İşin Haziran 2022’de bitirilmesi planlanmaktadır.

OZBAL… Şirketin 17.06.2021 tarihindeki ve 2021/8 sayılı İdare Şurası doğrultusunda; Şirketin (“Özbal Çelik”), Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. (“Erciyas Çelik”) ile, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Birleşme Ve Bölünme Bildirisi (II-23.2), Değerli Nitelikteki Süreçler Ve Ayrılma Hakkı Bildirisi (II-23.3), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Ticaret Sicil Yönetmeliği, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili öbür mevzuat çerçevesinde, tüm etkin ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde Erciyas Çelik’e devrolması suretiyle Erciyas Çelik bünyesinde birleşilmesine , Birleşme sürecinin, sürece taraf şirketlerin bağımsız kontrole tabi tutulmuş 31.12.2020 tarihindeki finansal tablolarının temel alınarak gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Birleşme sürecinin, Özbal Çelik’in sağlıklı bir operasyonel ve finansal yapıya kavuşması suretiyle, birikmiş geçmiş periyot borçlarını ve tüm finansal yükümlülüklerini yerine getirebilecek duruma getirileceği ve idare ve iştirak yapısında, faaliyet bahislerinde bir değişiklik olmaksızın küme ortasında yapılacak birleşme ile idarede yalınlaşma temin edileceği münasebetleri ile Değerli Nitelikteki Süreçler Ve Ayrılma Hakkı Bildirisi (II-23.3)’nin “Ayrılma hakkının kullandırılması yükümlülüğünden muafiyet halleri” başlıklı 16. Unsurunun (c) ve (g) bentleri doğrultusunda şirket bakımından ayrılma hakkından muafiyet şartlarının sağlanmış olduğu düşünülmektedir. Bu niçinle SPK’dan anılan bentler uyarınca ayrılma hakkı kullandırılması yükümlülüğünden muafiyet tanınması talebinde bulunulmuştur. KPMG İdare Danışmanlığı A.Ş. tarafınca hazırlanmış olan Uzman Kuruluş Raporu, bu rapor uyarınca hazırlanmış Birleşme Kontratı ve Birleşme Raporu, Duyuru Metni Taslağı ve ilgili mevzuat uyarınca hazırlanması gereken sair bilgi ve dokümanlar ile bir arada 17.06.2021 tarihinde SPK’ya müracaat yapılmıştır.

PEKGY… Şirket ortaklarından Sn. Hasan Peker Şirket bedelli sermaye artırım süreci kapsamında, 7.600.000 TL’lik rüçhan haklarını kullandığını şirkete bildirilmiştir. Şirket ortaklarından Sn. Ayşegül Peker Şirket bedelli sermaye artırım sürecinde, rüçhan haklarını kullanmaya başladığını ve bu kapsamda 11.266.932,92 TL’lik rüçhan haklarını kullandığını tarafımıza bildirilmiştir.

TKFEN… Bağlı iştiraklerden GATE İnşaat’ın (%100 Tekfen İnşaat ortaklığı) %50 hisse sahibi olduğu İstek Construction LLP şirketi Kazakistan’da NCOC (North Caspian Operation Company N.V.) firması ile, mevcut tesislerde tadilat-inşaat hizmetleri sağlanmasına yönelik 5 yıl vadeli bir çerçeve mukavelesi imzalamıştır.

TRGYO… İhalenin onaylanması ile bir arada, Şirket ile KİPTAŞ içinde “İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Güzeltepe (Alibeyköy) Mah. Kiptaş Finanskent 2. Etap İnşaatlarının Kat Karşılığı Yöntemi ile Yapılması İşine ait” kontrat imzalanmıştır. İmzalanan kontrata göre; Kontrat kapsamında inşa edilerek paylaşıma mevzu edilecek emsale temel 578.400 m2’lik inşaat alanının %45,72’lik kısmı KİPTAŞ’a, %54,28’lik kısmı da YÜKLENİCİYE ilişkin olacaktır. Şayet emsale temel inşaat alanında artış olması halinde bu alana yapılacak ek inşaatları taraflar birebir oranlarda paylaşacağı tabir edilmiştir. Bahse bahis “Kat karşılığı yöntemi ile İnşaat yapılması” mukavelesi kapsamındaki işler tamamlanmış olup, 16.06.2021 tarihinde İstanbul, Eyüpsultan, 858 Ada, 2 Parsel’de yer alan 43.405,61 m2 yerin (5.Levent 2. Etap konut projesi yapılacak arsa) 2484745/434056 payı şirketçe Silahtar Abdullahağa Vakfı’ndan devralınmıştır. Bugün itibariyle, kelam konusu yerin şirkete ilişkin payı 2588245/4340561 düzeyine ulaşmış olup, toplam büyüklüğü ise 25.882,45 m2’dir. Tıpkı mukavele kapsamında, şirkete ilişkin yükümlülükler tamamlandığı için, 858/2 parselin öteki paylı maliki olan Kiptaş İstanbul Konut İmar Plan Turizm Ulaşım Sanayi ve Ticaret AŞ’ye ilişkin olan 1752316/4340561 paylı hissenin ise idari süreçlerin tamamlanmasını müteakip Şirketçe devralınması beklenmektedir.

TRILC… Devlet Materyal Ofisi Genel Müdürlüğü tarafınca düzenlenen hemodiyaliz solüsyonu ihalesi Turk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. Markası olan Diadol ile uhdemizde kalmış.

TSPOR… Şirket ile özgür statüde yer alan profesyonel futbolcu Bangaly Fode Koita içinde 3 (Üç) yıllık mutabakat sağlamıştır. Yapılan mutabakata bakılırsa futbolcuya; 2021-2022 futbol dönemi için 1.100.000.-Eur garanti fiyat, 2022-2023 futbol dönemi için 1.150.000.-Eur garanti fiyat, 2023-2024 futbol dönemi için 1.200.000.-Eur garanti fiyat ödenecektir. Ayrıyeten, futbolcuya her bir dönem için 333.000.-EUR imza fiyatı ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan mukavelenin devam etmesi kuralına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti fiyatın %7’si ödenecektir.

VERTU… Şirketin 17.06.2021 tarihindeki (bugün) idare heyeti toplantısında, Şirket kar dağıtım siyaseti kapsamında, sunulan kar dağıtım tablosuna uygun biçimde, şirket çıkarılmış sermayenin %5,00’u oranında toplam 2.600.000 TL (brüt = net) nakit kar hissesi dağıtılması konusunun genel konsey onayına sunulmasına karar verilmiştir.

VERUS… Şirketin 17.06.2021 tarihindeki (bugün) idare konseyi toplantısında, Şirket kar dağıtım siyaseti kapsamında, sunulan kar dağıtım tablosuna uygun biçimde, şirket çıkarılmış sermayenin %2,00’i oranında toplam 1.400.000 TL (brüt) nakit kar hissesi dağıtılması konusunun genel konsey onayına sunulmasına karar verilmiştir.

ARENA… SPK, Arena Bilgisayar’ın hisse ihracını onayladı. Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin hisse ihracını onayladı. SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket 68 milyon TL iç kaynaklardan karşılanmak üzere bedelsiz sermaye artıracak. Şirketin mevcut 32 milyon TL olan sermayesi artırım daha sonrasında 100 milyon TL’ye çıkacak.

A1CAP, ACP… SPK, A1 Capital’in Ayvalık’ta irtibat ofisi açmasını onayladı. SPK haftalık bülteninde yer alan karara bakılırsa, A1 Capital Yatırım Menkul Pahalar A.Ş.’nin “Vehbibey Mahallesi, Barbaros Caddesi No: 3 D: 3 Ayvalık/BALIKESİR” adresinde irtibat ofisi açılması talebiyle yapmış olduğu müracaat olumlu karşılandı.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı