‘YouTuber’lara vergi düzenlemesindeki ayrıntılar

Hi-Lev

New member
Katılım
30 May 2021
Mesajlar
67
Kamuoyunda “YouTuber vergilemesi” olarak isimlendirilen toplumsal içerik üreticiliğiyle taşınabilir aygıtlar için uygulama geliştiriciliğinden elde edilen hasılatların istisna edilmesi uygulamasının temelleri belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir Yönetimi Başkanlığının, Gelir Vergisi Genel Bildirisi, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kelam konusu düzenlemeye bakılırsa, bu kapsamda elde edilen belirli fiyata kadar olan hasılatlarda yalnızca bankalar tarafınca stopaj yapılacak, defter tutulmayacak, fatura düzenlenmeyecek, beyanname verilmeyecek.

İstisnadan yaralanmak isteyen mükelleflerin ikametgahlarının bulunduğu yerdeki tarha yetkili vergi dairesine başvurarak istisna kapsamındaki faaliyetine ait ilgili vergi dairelerinden istisna dokümanı almaları zarurî olacak. Bu doküman, istisna edilen faaliyetlerle ilgili hasılatın tahsil edileceği banka hesaplarının açılışında kullanılacak. İstisna kapsamındaki faaliyet niçiniyle birden çok hesap açılabilecek.

İstisnadan yararlanabilmek maksadıyla bankada hesap açan yahut hesaplarını bu maksatla kullanmaya başlayan mükelleflerin banka hesaplarına ait ayrıntılarını bir ay ortasında bağlı bulundukları vergi dairesine bildirmeleri gerekecek.

İstisna kapsamındaki hasılatlar

Toplumsal ağ sağlayıcıları üzerinden elde edilen, reklam, sponsorluk gelirleri, bağışlar, ikramlar, bahşişler, fiyatlı abonelik gelirleri üzere gelirler istisna kapsamında dikkate alınacak.
Toplumsal ağ sağlayıcısı olarak kabul edilmeyen şahsi internet siteleri, elektronik ticaret siteleri, haber siteleri üzere etkileşim emelli içeriğin ikincil ve yan hizmet olarak sunulduğu platformlarda faaliyette bulunan bireylerin bu faaliyetlerinden elde ettikleri hasılatlar için mezkur istisna kararları uygulanmayacak.
Taşınabilir aygıtlar için uygulama geliştiriciliği faaliyeti kapsamında sadece elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde edilen fiyatlı uygulama satış geliri, reklam geliri, uygulama içi satış geliri, sponsorluk geliri, fiyatlı abonelik geliri üzere gelirler istisna kapsamında dikkate alınacak. Öteki taraftan, elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları haricinde elde edilen hasılatlarsa istisna kapsamında değerlendirilmeyecek.

Bankalar stopaj yapacak

Bankalar bu kapsamda açılan hesaplara aktarılan hasılat meblağı üzerinden, transfer tarihi prestijiyle yüzde 15 oranında gelir vergisi stopajı yapmak ve takip eden ayda verilecek muhtasar beyannameyle beyan edip ödemekle yükümlü olacak.

Banka hesabına yatırılan para fiyatı (stopaj öncesi tutar) 2022’de 880 bin lirayı aşmadığı sürece, stopajla kalınacak, gelir vergisi beyannamesi verilmeyecek. Öbür gelirler niçiniyle gelir vergisi beyannamesi verilecek olursa bu kapsamdaki gelirler beyannameye dahil edilmeyecek.
Ayrıyeten 880 bin lira fiyatı aşıp aşmadığına bakılmaksızın, defter tasdik ettirme, defter tutma (defter-beyan sistemine kaydolma/elektronik defter tutma) ve doküman düzenleme zorunlulukları bulunmayacak.

Yararın tıpkı olarak elde edilmesi durumunda, malın rayiç bedeli tıpkı ay ortasında bankaya yatırılırsa istisna kaideleri ihlal edilmemiş olacak.

Toplumsal içerik üreticileri tarafınca internet ortamındaki toplumsal ağ sağlayıcıları üzerinden elde edilen gelirlerin üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları aracılığıyla elde edilmesi durumunda da istisnadan yararlanılabilecek.

İstisna kaideleri her yıl için farklı pahalandırılacak, kaidesi kaybeden beyanname verecek

İlgili takvim yılında istisna kurallarını daha sonradan kaybedenlerle bu kuralları ihlal edenler, kaidenin kaybedildiği yahut ihlal edildiği yıl için kelam konusu istisnadan yararlanamayacak, bu kapsamda elde edilen hasılatların tamamı yıllık gelir vergisi beyannamesiyle beyan edilecek.

Bu durumda, unsur kararı uyarınca tevkif edilen vergiler beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilebilecek. İlgili takvim yılında rastgele bir niçinden ötürü istisnadan yararlanılamaması, daha sonraki senelerda istisnadan yararlanılmasına mahzur teşkil etmeyecek.