Varyemez amca sendromuna dikkat

Kamelya

New member
Katılım
30 May 2021
Mesajlar
170
Varyemezlik, kişinin fazlaca gelişmiş maddesel gücüne karşın düşük toplumsal standartlarda yaşaması ve hayatını bu biçimde yansıtmasıdır. Etrafındaki, insanlara duyarsız ve ilgisizdir. Onu tek heyecanlandıran şey paradır. Para çıkarı, tüm bağlarında hayatının merkezinde rol alır. Etrafı tarafınca cimri olarak nitelendirilen bu hastalık aslında, kişinin elindeki parayı kaybetme endişesinden gelir. Nöroloji Uzmanı Dr. Mehmet Yavuz, varyemezliğin altında yatan niçinler hakkında bilgiler paylaştı.


Kişiyi ve yakın etrafını güç durumda bırakır

Varyemez insanların büyük bir çoğunluğu, çocukluk devirlerinde maddi kahırlar hayatış ve hayatlarının bir kısmı yoksullukla geçmiştir. Lakin bir daha de çocukluk devrinde yoksulluk yaşamayıp da ilerleyen yaşlarda varmeymezliğe dönüşen bireyler de vardır. Natürel ki, varyemezliğin art planında, şahısların yaşadıkları ülke koşullarının ileriye dönük itimat verici ya da vermeyici tavırları da değerlidir.

Bu bireylerin harcamakla bitmeyecek bir servetleri bulunmasına karşın, para kazanmadıkları günü ziyanda sayarlar. Onlardan bir lira çıkması demek, iflas etmeleri ile eş manalıdır. Kesinlikle rastgele bir toplumsal yardım oluşumuna iştirakleri olmaz, olsa da fazlaca sonlu o da etrafındaki baskıları azaltmak için olur. Asla bir diğerine borç vermezler. Kefil olmazlar. Onlara nazaran sadaka isteyenler fakirlik numarası yapan varlıklı şahıslardır.

Bulundukları ortamlarda kendisinden para isteneceği korkusu ile işlerin fazlaca makus gittiğinden, ziyanlardan, ziyanlardan bahsedilir daima. Neredeyse çıkarıp 10 lira da sizin vermek isteyeceğiniz gelir, o kadar fakir-fukara edebiyatı yaparlar. En büyük memnunlukları, bankalardaki ya da özel kasalardaki paralarını ve başka maddi birikimlerini düşünmektir. Fakat daima bu paralara yenileri eklenmelidir yoksa kendilerini bir daha mutsuz hissederler.

Aslında varyemezler, varlık ortasında yokluk yaşayan insanlardır. Ekonomik güçleri ile orantılı bir ömür sürmezler. Olabildiğince sıradan yaşamaya çalışmaları, mütevaziliklerinden değil para harcama kaygılarındandır. Şayet varyemez kişi devlet idaresinde tesirli bir mevkide ise, eli asla cebine gitmez. Varyemez şahıslar rüşvet ve komite üzere mali akçeli işlere son derece müsaittirler. Yolsuzluklarını kendi vicdanlarında aklayacak bir sürü sebep bulabilirler. Lakin varyemezi en epeyce rahatsız eden ögelerden biri de kendilerinden diğer bireylerin de para kazanmasıdır. Onlar yalnızca kendileri kazansın isterler. Ya da başkalarının hasılatları kendisininkinin yanında epeyce kıymetsiz olmalıdır. Başka türlü de mutsuz olurlar. Fakat en tehlikeli varyemezler yönetici vasfında olanlardır. Zira bulundukları kurumu imkanları el verdiğince sömürmeye çalışırlar ve bu bahiste hudut tanımazlar.


Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu ile Varyemezlik bağı

Varyemezlik, obsesif kompulsif kişilik bozukluğunun (OKKB) bir kararı ise kişi kendisini, dostlarından ve hoşça vakit geçirebileceği etkinliklerden uzak bırakacak derecede para kazanmaya adayabilir. Tıpkı biçimde para harcamaya karşı da önemli bir hasislik geliştirirler. Bu şahıslar asla öbür birine ikramda bulunmaz, çay bile ısmarlamazlar. Takıntılı bir biçimde para kazanmaya odaklanmışlardır. Hobilerle uğraşmak, tatil yapmak üzere zevk alınabilecek aktiflikleri bir öteki vakitte yapmaya karar verdiklerinden, tertipleri daima para kazanmak üzerine heyetidir. Tatile zorlandıklarında ise zevk alamaz ve birlikteindekilere de huzur vermezler. Tatilde bile iş yapmaya çalışırlar ya da tatili çok programlı ve yakınları için katlanılamaz hale getirirler. Kendisi, ailesi ve etrafı için özel bir mana ve kıymeti olmasa bile eskiyip, yıpranmış ya da bedeli olmayan şeyleri atamaz, elden çıkaramaz. Bu niçinle OKKBli bir varyemezi 20 yıllık bir gömleği ya da 30 yıllık bir kazağı giyerken nazaranbiliriz. Ayakkabısını her yeri aşılana kadar, tamir ettire ettire kullanımına şahit olabilirsiniz.

Fakat burada kıymetli bir konu var; obsesif kişilikli varyemezler, para kazanmak için yasal yolları kullanırlar. Kanunlara karşı gelmezler, diğerlerini dolandırmazlar. ötürüsıyla OKKB yaşayan kişi, kültürel ve dindarlıkla açıklanamayacak bir biçimde ahlak, doğruluk, dürüstlük, manevi bedeller, sadakat, gurur, prensip üzere konularda vicdanının sesini çok derecede dinler ve gerekli müsamaha, anlayış ve esnekliği gösteremez. Ama bir daha de yaptığı işi bitirmesini güçleştirebilecek ve mani oluşturabilecek çok bir mükemmeliyetçilik ortasında olabilirler.

Sonuç itibariyle nasıl ki israf ve savurganlık toplumsal dinamikleri ve ulusal ekonomiyi tehdit eden bir öge ise varyemezlik de tıpkı biçimde bireyler ortası bağları, kişisel vazifeleri sekteye uğratan kıymetli toplumsal bir sıkıntıdır. İfrat ve tefrite girmeden, orta yollu ve itidalli davranmak en uygunudur. Hem ayaklarımızı yorganımıza nazaran uzatarak tasarruftan yana olmalıyız birebir vakitte muhtaçlık sahiplerini, fakirleri gözetecek cömerlik davranışlarını gösterebilmeliyiz.